Nasze usługi prawne w zakresie prawa bankowego koncentrują się na kwestiach regulacji rynku finansowego dla produktów bankowych, pośrednictwa finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej na rynku finansowym. Reprezentujemy klientów w sporach z instytucjami działającymi na rynku finansowym i bankowym, w tym także w zakresie ochrony praw konsumenta.