Świadczymy dla naszych klientów usługi związane z bieżącym doradztwem podatkowym we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zajmujemy się również badaniem wzajemnych relacji między podmiotami powiązanymi pod kątem cen transferowych (transferpricing). Ponadto reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi jak również przed sądami administracyjnymi. Wraz z zespołem doradców podatkowych z V4 Tax zapewniamy doradztwo prawne oraz pomagamy przy opracowaniu dokumentacji w ramach projektów związanych z międzynarodowym planowaniem podatkowym.

Oferujemy naszym klientom doradztwo prawne w zakresie podatku od towarów i usług oraz polityki celnej dla transakcji prowadzonych z państwami Unii Europejskiej, jak również z państwami trzecimi. Specjalizujemy się przede wszystkim w doradztwie dotyczącym tzw. transakcji trójstronnych.