Oferujemy firmom farmaceutycznym doradztwo prawne w zakresie rejestracji leków oraz wyrobów medycznych, regulacji ich sprzedaży na rynku, jak również reklamy leków oraz warunków, na jakich prowadzone są ich badania kliniczne.

Ochrona praw pacjenta i dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny to kwestie prawne, którymi zajmujemy się najczęściej w zakresie prawa medycznego. Zapewniamy również doradztwo prawne, w tym reprezentację przed sądami cywilnymi i karnymi, dla lekarzy i pracowników służby zdrowia w zakresie oceny odpowiedzialności za błędy medyczne.