Reprezentujemy klientów w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Specjalizujemy się w sporach w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz transportowego a także w postępowaniu upadłościowym. Zajmujemy się również postępowaniami sądowymi z zakresu odzyskiwania wierzytelności oraz ochrony dóbr osobistych Reprezentujemy też klientów w sprawach karnych na wszystkich jego etapach.