Nasze usługi w zakresie prawa handlowego koncentrują się na doradztwie w zakresie kontraktów. Na życzenie klientów opracowujemy różnego typu umowy, nazwane i nienazwane a także świadczymy usługi doradcze przy przygotowywaniu dokumentów i rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z powstaniem, realizacją i odzyskiwaniem wierzytelności w relacjach gospodarczych.