Nasze usługi w zakresie prawa własności intelektualnej obejmują zgłaszanie i ochronę krajowych, jak również unijnych praw ochronnych na znak towarowy, patentów i praw ochronnych na wzór użytkowy. Zajmujemy się też ochroną praw autorskich, umowami licencyjnymi, umowami franczyzowymi a także zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych, ochroną domen internetowych oraz szeroko rozumianym prawem nowych technologii oraz e-commerce. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami oraz właściwymi krajowymi i międzynarodowymi urzędami odpowiedzialnymi za rejestrację i ochronę praw własności intelektualnej w związku z egzekwowaniem i ochroną tych praw.