Prawo pracy jest w państwach Grupy Wyszehradzkiej stosunkowo mocno uregulowaną dziedziną, dlatego naszym klientom udzielamy regularnych porad prawnych w tym zakresie. W przypadku pracodawców jest to przede wszystkim opracowywanie umów o pracę i innej dokumentacji pracowniczej w tym regulaminów pracy oraz wynagradzania. Sporządzamy również opinie prawne z zakresu prawa pracy. Pracowników reprezentujemy najczęściej w sporach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z rozwiazania umów o pracę lub z nieuiszczonego przez pracodawcę wynagrodzenia.

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych reprezentujemy zarówno płatników składek jak i ubezpieczonych w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również w postępowaniach sądowych w wyniku odwołań od decyzji ZUS.