dane do faktury

  1. SK
  2. CZ
  3. PL
  4. HU

Słowacja

V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 783/4

010 01 Žilina

Republika Słowacka

 

IČO (REGON): 36 858 820

DIČ (NIP): 2022632788

IČ DPH (VAT): SK2022632788

Spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Rejonowego Żylina, dział: Sro, pozycja nr 49759/L

Czechy

V4 Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jurečkova 643/20

702 00 Ostrava

Czechy

 

IČO (REGON): 02565269

DIČ (NIP): CZ02565269

IČ DPH (VAT): CZ02565269

 

Spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Ostrawie, pozycja: C 58087

Polska

Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal

P.Szmolke sp.k.

ul. Biała Droga 13

30-327 Kraków

Polska

 

NIP: 6793094529

REGON (IČO): 12292881600000

IČ DPH (VAT): PL6793094529

 

Spółka wpisana do Rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000473515

Węgry

V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda
Szemere utca 8
1054 Budapest
Węgry

DIČ (NIP): 18106431-1-41

 

Numer licencji prawników 36066490 i 36073705

next
prev