Reprezentujemy klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej oraz jednostkami samorządu terytorialnego jak również w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji.