Dbamy o interesy naszych klientów w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie regulacji prawa konkurencji. Reprezentujemy również klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w tym miedzy innymi w postępowaniach antymonopolowych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także w postepowaniach dotyczących ochrony zbiorowego interesu konsumentów.