Nasze usługi prawne koncentrują się wokół handlu międzynarodowego oraz międzynarodowej ochronie prawnej inwestycji. Zajmujemy się również sporami sądowymi z zakresu handlu, bądź sporami rodzinnymi z kontekstem międzynarodowym.

Dokonujemy oceny wpływu prawodawstwa Unii Europejskiej, nie tylko w oparciu o rozporządzenia oraz konkretne dyrektywy, stanowiące część krajowego porządku prawnego, ale również uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie podatków, prawa własności intelektualnej, jak również prawa handlowego.