Kwestie związane z zamówieniami publicznymi są dziedziną bardzo ściśle uregulowaną, w której ubieganie się poszczególnych podmiotów o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się ze spełnieniem warunków wyznaczonych przez instytucję zamawiającą oraz wynikających z przepisów prawa. Zapewniamy doradztwo dla klientów będących uczestnikami postępowań z zakresu zamówień publicznych, przy udziale w postępowaniu a następnie podczas realizacji zamówienia. Przygotowujemy także dokumenty przetargowe dla podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur zamówień publicznych.