Aktualności

Jeżeli procedowany projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zostanie przyjęty z art. art. 15zzra bieg terminu wskazany w art. 21 ustawy Prawo upadłościowe na złożenie wniosku o upadłość  nie rozpocznie się a rozpoczęty ulegnie przerwaniu jeśli niewypłacalność powstała z powodu COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego od 14 marca 2020 r. albo stanu epidemii obowiązującego od 20 marca 2020 r. do odwołania.

 

W Dzienniku Gazeta Prawna Dodatku współpraca międzynarodowa piszą o nas!

W dniu 6 listopada 2019 roku pod patronatem Konsul Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Izabelli Wołłejko - Chwastowicz i Prezydenta Ostrawy Tomáša Macury oraz przy współpracy z Czesko-Polską Izbą Handlową, odbyła się konferencja: „Nowe trendy w HR”.

W dniu 9 października partner spółki V4 Legal adwokat Miroslav Šperka przeprowadził szkolenie pt. "Słowackie prawo podatkowe/Czeskie prawo podatkowe" na zaproszenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal, została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” podczas tegorocznego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Paulina Szmolke reprezentowała Polsko- Słowacką Izbę Przemysłowo- Handlową.

Dnia 19 października 2019 roku radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal na zaproszenie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr Marcina Sala-Szczypińskiego poprowadziła prezentację dla gości Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych, adwokatów ze Słowackiej Izby Adwokackiej, wśród których byli również członkowie zarządu Słowackiej Izby Adwokackiej, JUDr. Andrea Havelková oraz Mgr. Ján Kutan.