Pomagamy w przygotowaniu wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielom pomagamy w dochodzeniu ich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie postępowań ze sprzeciwu wobec odmowy uznania wierzytelności przez syndyka w postępowaniu upadłościowym.