nemsakova m

office manager

+ 421 2 321 012 30

bratislava@v4legal.sk

Edita Popik jest absolwentką Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Wydziału Studiów Europejskich i Rozwoju Regionalnego (tytuł inżyniera uzyskała w 2010 roku).

Zarządza pracą sekretariatu, zajmuje się fakturowaniem usług oraz komunikacją z klientami i instytucjami.

Języki: słowacki, czeski, angielski, niemiecki