W dniu 9 października partner spółki V4 Legal adwokat Miroslav Šperka przeprowadził szkolenie pt. "Słowackie prawo podatkowe/Czeskie prawo podatkowe" na zaproszenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Prezentacja na temat czeskiego i słowackiego prawa podatkowego spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród polskich doradców podatkowych. Miroslav jako praktyk mający doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym dla podmiotów czeskich i słowackich oraz podmiotów polskich działających transgranicznie, nie tylko zapoznał zgromadzonych z podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego sąsiednich krajów, ale i położył nacisk na różnice między systemami naszymi podatkowymi.
Odpowiedział też na szereg zapytań ze strony polskich doradców podatkowych, które padły w związku ze sprawami polsko- czesko- słowackimi, z jaki zdarzyło się zetknąć im oraz ich klientom.