Radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal, została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” podczas tegorocznego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw Paulina Szmolke reprezentowała Polsko- Słowacką Izbę Przemysłowo- Handlową.

Przed rozpoczęciem dyskusji Paulina przedstawiła prezentację na temat działań Izby oraz kierunkach rozwoju współpracy polsko- słowackiej, która to prezentacja stała się punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Dyskusja podczas panelu poświęconego współpracy polsko- czesko- słowackiej oraz warunkom rozwoju relacji gospodarczych między przedsiębiorcami z tych trzech krajów była gorąca lecz bardzo rzeczowa. Zaprezentowano wiele ciekawych spostrzeżeń i wiele punktów widzenia.