Dnia 19 października 2019 roku radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal na zaproszenie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr Marcina Sala-Szczypińskiego poprowadziła prezentację dla gości Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych, adwokatów ze Słowackiej Izby Adwokackiej, wśród których byli również członkowie zarządu Słowackiej Izby Adwokackiej, JUDr. Andrea Havelková oraz Mgr. Ján Kutan.

W prezentacji poprowadzonej przez Paulinę Szmolke wzięli udział również członkowie Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Paulina Szmolke przybliżyła gościom podstawowe zagadnienia polskiego prawa, w tym prawa spółek oraz prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy systemami prawnymi polskim i słowackim, a także opowiedziała o specyfice zawodu radcy prawnego w Polsce. Prezentacja została wygłoszona w języku słowackim.