Aktualności

29 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona projektowi przepisów regulujących nowy typ spółki kapitałowej, prostą spółkę akcyjną (PSA). Celem konferencji było przeprowadzenie wstępnych konsultacji tych rekomendacji z przedstawicielami środowiska naukowego, prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami biznesu. Z przyjemnością informujemy, że Paulina Szmolke oraz Miroslav Šperka partnerzy Kancelarii V4 Legal zostali zaproszeni przez Ministerstwo Rozwoju do wzięcia udziału w konferencji, na której poddano pod dyskusję  praktyczne aspekty planowanej regulacji.

Prace Zespołu Ekspertów nad projektem przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (PSA). trwały od września 2016 r. do października 2017 r. W ramach sekcji tematycznych prace koordynowali  prof. dr hab. Adam Opalski, prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil oraz prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka. 

24 października 2017 r. w Żylinie odbyły się Słowacko-polskie warsztaty poświęcone innowacyjnemu przemysłowi organizowane przez Słowacko – Polską Izbę Handlową w Żylinie. Gospodarka, przemysł 4.0, innowacje i praktyka to główne tematy słowacko-polskich warsztatów dla polskich i słowackich przedsiębiorców.

Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal, została poproszona o przedstawienie projektu Szkoły Prawa Słowackiego działającej w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze Słowacką Akademią Nauk w Bratysławie oraz Kancelarią V4 LEGAL.

Paulina mówiła o tym, jest ona pięknym przykładem współpracy międzynarodowej polsko słowackiej i to w dwóch wymiarach . Po pierwsze jest to współpraca między dwiema prestiżowymi instytucjami UJ a SAV. Jednocześnie jest to przykład współpracy pomiędzy jednostkami publicznymi a biznesem, czyli Kancelarią V4 Legal.

Warsztaty odbywały się pod patronatem honorowym Ambasady RP w Bratysławie, Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie i Polsko-Słowackiej Izby Handlowej w Krakowie. Partnerem medialnym wydarzenia był słowacki dziennik „Hospodárske Noviny”.

SK PL Hospodarstvo priemysel inovacie 2

SK PL Hospodarstvo priemysel inovacie

SK PL forum

18 października 2017 roku odbyło się w Spiskiej Nowej Wsi  XVI Słowacko – Polskie Forum Gospodarcze organizowane przez Stowarzyszenie Euroregion Tatry z siedzibą v Kieżmarku pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie i Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie.

Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal, obok Piotra Drobniaka Radcy – Ministra z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej i Vladislava Chlipaly Radcy Handlowego Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie uczestniczyła w panelu dyskusyjnym omawiającym zagadnienie „Dlaczego Polska jest ważna dla słowackich firm?”

Paulina Szmolke w ramach tego panelu wygłosiła prelekcję pt.: „Poľsko ako dôležitý partner” (Polska jako ważny partner).

SSP Zapis 2017 2

Mamy przyjemność poinformować, że 16 października 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja drugiej edycji Szkoły Prawa Słowackiego działającej w ramach Ośrodk

a Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze Słowacką Akademią Nauk w Bratysławie oraz Kancelarią V4 LEGAL .
Gości powitali prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz pan Dušan Krištofik, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Słowackiej w Polsce.
Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal wygłosiła Inauguracyjny wykład na temat „Słowacka prosta spółka akcyjna - jednoduchá spoločnosť na akcie”.
Oferta Szkoły podobnie jak w roku ubiegłym obejmuje kurs języka słowackiego z uwzględnieniem słowackiej terminologii prawniczej, jak również cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez znamienitych teoretyków i praktyków słowackiego prawa. Program Szkoły pozwala na poznanie słowackiego prawa cywilnego, handlowego oraz podatkowego, a ponadto umożliwia indywidualne konsultacje z prowadzącymi.
Warsztaty prowadzone będą przez prawników ze słowackiej kancelarii V4 Legal, s.r.o.
W ubiegłym roku mieliśmy w szkole około 90 słuchaczy, w tym roku jest ich prawie 40.

29 września 2017 roku miały miejsce obchody Dnia Republiki Słowackiej w Rzeszowie, pod patronatem Dušana Krištofika, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Słowackiej w Polsce oraz Adama Górala Konsula Honorowego Republiki Słowackiej w Rzeszowie,  w ramach którego odbyła się Konferencja pt; „Słowacja - ważny partner biznesowy i turystyczny Polski”.

Mamy przyjemność poinformować, że w seminarium ekonomicznym radca prawny Paulina Szmolke, partner Kancelarii V4 Legal, wygłosiła prelekcję pt: „Słowacka prosta spółka akcyjna a jej planowany polski odpowiednik” w której przedstawiła nową formę spółki, jaka jest przeznaczona dla specyficznego środowiska start-upowego  Jednoducha spolocnost na akcie, wprowadzona do słowackiego kodeksu handlowego z dniem 1.01.2017 r., a także omówiła ewentualne odpowiadające jej polskie rozwiązanie. 

Szkola Prawa Slowackiego 2016 2017Z przyjemnością informujemy, że dn. 25 października 2016 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Szkoły Prawa Słowackiego – nowego programu oferowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy ze Słowacką Akademią Nauk oraz Kancelarią V4 LEGAL.

stretnutie cinaNa początku 2016 r. Grupa V4 Legal działająca głównie w krajach Grupy Wyszehradzkiej nawiązała współpracę z chińską kancelarią adwokacką JOIUS Law Firm z oddziałami w Szanghaju oraz Tajpej.